ความไว้วางใจของนักออกแบบ
ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ประกาศทางกฎหมาย

เว็บไซต์นี้สร้าง เป็นเจ้าของ และดูแลโดย Designers Trust A/S บริษัทจดทะเบียนภายใต้กฎหมายเดนมาร์ก และมีที่นั่งอยู่ที่ Hejlskovvej 106, 7840 Højslev, เดนมาร์ก วัตถุประสงค์หลักของเว็บไซต์นี้คือเพื่อให้ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ Designers Trust บริการของเว็บไซต์ การเข้าถึงบริการที่นักออกแบบ ลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ และโอกาสที่ผู้เยี่ยมชมอาจมีที่ Designers Trust เมื่อเข้าสู่หรือเรียกดูไซต์นี้หรือใช้เนื้อหาในไซต์นี้ คุณควรใช้ความระมัดระวังที่จำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่าสิ่งที่คุณเลือกใช้ไม่มีไวรัสและอาจไม่สร้างความเสียหายหรือรบกวนการทำงานของคอมพิวเตอร์ของคุณ

ข้อสงวนสิทธิ์

ไซต์นี้และเนื้อหาและเนื้อหาทั้งหมดในนั้นจัดทำขึ้น "ตามสภาพที่เป็น" และ "ตามที่มี" ยกเว้นในกรณีที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่นอย่างชัดแจ้ง Designers Trust ขอปฏิเสธการรับประกันใดๆ อย่างชัดแจ้งไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการรับประกันโดยนัยต่อความสามารถเชิงพาณิชย์ ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะใดๆ หรือการไม่ละเมิดสิทธิ์ Designers Trust ไม่รับประกันว่าไซต์ วัสดุ และเนื้อหาจะตรงตามความต้องการของคุณ จะพร้อมใช้งานอย่างต่อเนื่องหรือปลอดภัย หรือคุณภาพของวัสดุหรือเนื้อหาใดๆ ที่คุณได้รับบนหรือผ่านทางไซต์จะตรงตามความคาดหวังและนักออกแบบของคุณ ความน่าเชื่อถือจะไม่รับผิดชอบต่อข้อบกพร่อง ไวรัส ม้าโทรจันใด ๆ ที่อาจถูกส่งผ่านทางเว็บไซต์

โปรดทราบว่าหากคุณดาวน์โหลดเนื้อหาหรือเนื้อหาใด ๆ จากไซต์นี้ คุณจะต้องดำเนินการดังกล่าวด้วยดุลยพินิจและความเสี่ยงของคุณเอง คุณต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดกับระบบคอมพิวเตอร์ของคุณหรือการสูญหายของข้อมูลที่เป็นผลจากการดาวน์โหลดเนื้อหาหรือเนื้อหาดังกล่าว

การใช้งานเว็บไซต์ของคุณ

เนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงโค้ดและซอฟต์แวร์ ข้อความ การออกแบบ กราฟิก โลโก้ ไอคอน รูปภาพ คลิปเสียง การดาวน์โหลด อินเทอร์เฟซ) เป็นทรัพย์สินของและเป็นเจ้าของโดย Designers Trust ผู้ออกใบอนุญาต และ /หรือผู้ให้บริการเนื้อหา และได้รับการคุ้มครองโดยลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า และกฎหมายอื่น ๆ ที่บังคับใช้ทั่วโลก คุณสามารถเข้าถึง ดาวน์โหลด จัดเก็บ แสดงบนคอมพิวเตอร์ของคุณ ดู ฟัง คัดลอกและพิมพ์สื่อและเนื้อหาที่ Designers Trust เผยแพร่หรือออกอากาศบนเว็บไซต์นี้ หรือเปิดให้ดาวน์โหลดผ่านเว็บไซต์เพื่อความเป็นส่วนตัว ข้อมูล และไม่ใช่ของคุณ -การใช้งานเชิงพาณิชย์ โดยมีเงื่อนไขว่าคุณต้องไม่แก้ไขหรือลบลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือประกาศเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์อื่น ๆ ที่ปรากฏบนเนื้อหาที่คุณเข้าถึง คัดลอก ดาวน์โหลด หรือพิมพ์ และโดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติมว่าคุณต้องไม่แจกจ่ายหรือถ่ายโอนเนื้อหาและเนื้อหาดังกล่าว การใช้เนื้อหาอื่นใดบนไซต์ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการดัดแปลง การแจกจ่าย การส่ง การอัพโหลด การให้สิทธิ์ใช้งาน หรือการสร้างผลงานลอกเลียนแบบจากวัสดุ ข้อมูล ซอฟต์แวร์ ผลิตภัณฑ์หรือบริการหรือส่วนใด ๆ ที่ได้รับจากไซต์ เป็นสิ่งต้องห้ามโดยชัดแจ้ง Designers Trust ผู้ออกใบอนุญาต และ/หรือผู้ให้บริการเนื้อหายังคงรักษาและจะรักษาความเป็นเจ้าของและกรรมสิทธิ์ในและต่อเนื้อหาที่ให้ไว้บนเว็บไซต์นี้โดยสมบูรณ์และครบถ้วน นักออกแบบไม่ไว้วางใจทั้งการรับประกันหรือรับรองว่าการใช้เนื้อหาของคุณบนเว็บไซต์นี้จะไม่ละเมิดสิทธิ์ของบุคคลที่สาม

ตามเงื่อนไขการใช้งานไซต์ของคุณ คุณจะไม่ใช้ไซต์เพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ ที่ผิดกฎหมายหรือถูกห้ามโดยข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้หรือกฎหมายใด ๆ ที่บังคับใช้

การลงทะเบียนกับ Designers Trust ฟรี คุณต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไปจึงจะสมัครเป็นนักออกแบบหรือแบรนด์ได้

หากคุณไม่ต้องการมีบัญชีที่ลงทะเบียนอีกต่อไป คุณสามารถยกเลิกบัญชีของคุณได้โดยส่งอีเมลไปที่ info@designerstrust.com หากคุณไม่ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้อีกต่อไป หรือการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ในอนาคต คุณต้องหยุดใช้ Designers Trust การใช้ Designers Trust ต่อไปแสดงว่าคุณยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้อย่างต่อเนื่อง

หากเราเชื่อว่าคุณไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม เราอาจยกเลิกการเข้าถึง Designers Trust ของคุณโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าตามคำอธิบายของเราแต่เพียงผู้เดียว เราอาจยกเลิกบัญชีที่ลงทะเบียนของคุณตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวโดยส่งอีเมลถึงคุณตามที่อยู่ที่คุณได้ลงทะเบียนโดยระบุว่าบัญชีถูกยกเลิก

ความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูล

แม้ว่าจะพยายามอย่างสมเหตุสมผลเพื่อให้มั่นใจว่าเนื้อหาของเว็บไซต์นี้สมบูรณ์ ถูกต้อง และปรับปรุง แต่ไม่มีการรับประกันหรือการรับรอง ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย

ในฐานะผู้ใช้ คุณสัญญาว่าข้อมูลที่คุณให้กับเรานั้นเป็นความจริง ถูกต้อง และครบถ้วน และหากคุณสมัครใช้งานบัญชี Designers Trust คุณจะรักษาข้อมูลบัญชีของคุณให้ทันสมัยอยู่เสมอ (รวมถึงที่อยู่อีเมลปัจจุบัน) การเป็นสมาชิกของคุณไม่สามารถโอนได้ นั่นหมายความว่าคุณไม่สามารถขายบัญชีของคุณได้ คุณต้องรับผิดชอบต่อการใช้งานใด ๆ ของ

ไซต์ Designers Trust รวมถึงกิจกรรมใดๆ ที่เกิดขึ้นร่วมกับชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณ หากคุณมีบัญชี Designers Trust ดังนั้นควรรักษารหัสผ่านของคุณให้ปลอดภัยและอย่าให้บุคคลอื่นใช้ชื่อผู้ใช้หรือรหัสผ่านของคุณ หากคุณตระหนักว่ามีการใช้รหัสผ่านของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือมีการละเมิดความปลอดภัยใดๆ คุณต้องแจ้งให้เราทราบทันที คุณต้องไม่ใช้เครือข่ายส่วนตัวเสมือนหรือ VPN หรือวิธีการอื่นใดเพื่อหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ หรือด้วยเหตุผลที่ฉ้อโกงหรือผิดกฎหมาย

Designers Trust ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายโดยตรงหรือโดยอ้อม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่องใดๆ ที่เกิดจากการเข้าหรือเรียกดูไซต์นี้หรือใช้เนื้อหาในไซต์นี้

เนื้อหาบนเว็บไซต์นี้มีไว้เพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้น และไม่ควรยึดถือหรือใช้เป็นพื้นฐานเพียงอย่างเดียวในการตัดสินใจโดยไม่ปรึกษาแหล่งข้อมูลหลัก แม่นยำยิ่งขึ้น สมบูรณ์ยิ่งขึ้น หรือทันเวลามากขึ้น เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเนื้อหาของเว็บไซต์นี้ได้ตลอดเวลา แต่เราไม่มีข้อผูกมัดในการปรับปรุงข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ คุณยอมรับว่าเป็นความรับผิดชอบของคุณในการติดตามการเปลี่ยนแปลงของไซต์

ประกาศเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิ์

รูปภาพ ข้อความ หรือเนื้อหาอื่น ๆ ที่ใช้ทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้อาจมีลิขสิทธิ์ และอาจเป็นของหรือใช้โดย Designers Trust หรือลูกค้า และ/หรือพันธมิตรทางธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ที่แสดงยังอาจอยู่ภายใต้สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ รวมถึงการออกแบบ สิทธิบัตร และการใช้งานที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นของ Designers Trust หรือลูกค้าโดยตรง ไม่มีการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาเหล่านี้หรือเนื้อหาที่พบในเว็บไซต์นี้โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นการเฉพาะจาก Designers Trust และ/หรือลูกค้า Designers Trust และพันธมิตรทางธุรกิจยังมีสิทธิ์และใช้สิทธิ์ในการตรวจสอบและดำเนินคดีกับการละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอย่างต่อเนื่องในทันที

ลิงก์ไปยังเว็บไซต์บุคคลที่สาม

เพื่อความสะดวกของผู้เยี่ยมชมและผู้ใช้ เว็บไซต์หรือแอปนี้อาจเชื่อมโยงไปยังไซต์อื่นที่บุคคลที่สามเป็นเจ้าของและดำเนินการโดย และไม่ได้เป็นเจ้าของหรือดูแลโดย Designers Trust อย่างไรก็ตาม แม้ว่าบุคคลที่สามดังกล่าวจะมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับ Designers Trust แต่ Designers Trust ไม่สามารถควบคุมไซต์ที่เชื่อมโยงเหล่านี้ได้ ซึ่งทั้งหมดนี้มีหลักปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวและการรวบรวมข้อมูลและนโยบายทางกฎหมายที่แยกจากกันซึ่งเป็นอิสระจาก Designers Trust ดังนั้น Designers Trust จึงไม่และจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาหรือเนื้อหาของไซต์ที่เชื่อมโยงใด ๆ และไม่ได้ให้การรับรองใด ๆ เกี่ยวกับเนื้อหาหรือความถูกต้องของเนื้อหาหรือเนื้อหาบนไซต์ดังกล่าว การเข้าถึงและใช้งานเว็บไซต์บุคคลที่สามถือเป็นความเสี่ยงของคุณเอง

นโยบายความเป็นส่วนตัว

Designers Trust เคารพความเป็นส่วนตัวของคุณ และได้พัฒนานโยบายเพื่อจัดการกับข้อกังวลด้านความเป็นส่วนตัว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Designers Trust ข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่รวบรวมบนเว็บไซต์นี้จะได้รับการปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Designers Trust

การยอมรับข้อกำหนด

การใช้หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ Designers Trust (“เว็บไซต์”) แสดงว่าคุณยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ (“ข้อกำหนด”) Designers Trust อาจใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการแก้ไขข้อกำหนดเหล่านี้ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า คุณผูกพันกับการแก้ไขดังกล่าวโดยใช้งานหรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปหลังจากที่โพสต์ทางออนไลน์

การเลือกกฎหมายและสถานที่

ข้อตกลงนี้อยู่ภายใต้และจะต้องตีความตามกฎหมายของเดนมาร์ก อย่างไรก็ตาม ยกเว้นอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยสัญญาสำหรับการขายสินค้าระหว่างประเทศ (CISG) และไม่คำนึงถึงหลักความขัดแย้งของกฎหมายที่นำไปสู่การบังคับใช้ของ กฎหมายของเขตอำนาจศาลอื่น ๆ

ข้อพิพาทใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อตกลง รวมถึงข้อพิพาทใด ๆ เกี่ยวกับการมีอยู่ ความถูกต้อง หรือการยุติข้อตกลงดังกล่าว จะถูกส่งไปยังเขตอำนาจศาลพิเศษของศาลเดนมาร์ก โดยมีศาลเมืองโคเปนเฮเกนเป็นคดีแรก

ติดต่อ

หากคุณมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ โปรดติดต่อ Designers Trust ที่ legal@designerstrust.com หากคุณมีคำถามอื่นๆ ข้อมูลติดต่อมีอยู่ที่ www.designerstrust.com

ข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ได้รับการปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2021