R. Giray Yiğit

ผู้จัดการโครงการระดับโลก


ฉันชื่อ กีเรย์ ยิท ฉันเป็นคนตุรกี และฉันสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย Anadolu ภาควิชาการออกแบบอุตสาหกรรม ก่อนสำเร็จการศึกษา ฉันเคยทำงานในโครงการความร่วมมือกับ Lab1 Lighting ฉันทำงานเป็นผู้ช่วยอิสระสำหรับงานนิทรรศการและการออกแบบการสื่อสารด้วยภาพที่ Kale Art and Design ฉันทำงานเป็นนักออกแบบผลิตภัณฑ์อิสระที่ Fagus Wood และฉันได้ฝึกงานที่ EMO ดีไซน์, อิตาลี และตอนนี้ หลังจากสำเร็จการศึกษา ฉันทำงานเป็น Global Project Manager ที่ Designers Trust ประเทศเดนมาร์ก